Cena tečaja * 356,00 €
Obseg v dneh 2
Število ur 14

Trenutno nimamo razpisanih terminov za ta tečaj. Prijavite se na seznam interesentov in obvestili vas bomo o prvem možnem terminu.
Prijavite se na seznam interesentov

* Cena je brez DDV

MS Project 2013 - nadaljevalni PPRO13-02

Na tečaju MS Project 2013 nadaljevalni bomo v dveh dneh oz. 14ih šolskih urah predelali naslednje napredne vsebine:

 • - Koledarji in opravila
 • Novi koledarji, novi delovni časi
 • Dodajmo vsakemu opravilu ali viru svoj koledar
 • Ob konfliktu koledarjev imejmo nadzor kateri ima prednost
 • Razdelitev oziroma razcepitev opravila na pravilen način
 • Grupiranje opravil

  - Spoznajmo nove poglede s katerimi lahko naredimo več
 • Dodajajmo svoja polja v tabelo in po njih sortirajmo, grupirajmo ali filtrirajmo.
 • Naredimo si svojo WBS kodo z vnosno masko po meri
 • Kritična opravila
 • Stolpec za indikacijo stanja opravila
 • Pogled večih izhodišč (Multiple baseline view)
  - Upravljanje finančne plati projekta
 • Stroški
 • Spreminjajmo urne postavke virom
 • zamenjajmo en vir z drugim brez izgube podatkov
 • uporabimo več valut znotraj enega projekta
 • Proračun oz. budget! Nastavimo si enaga ali več budget-ov s katerimi lahko potem delamo in laže spremljamo stroške ter preostale finančne zmožnosti na posameznih področjih.

  - Spremljanje projekta
 • Uporabimo statusni datum za posodobitev projekta in si oglejmo črte napredka (Progress lines)
 • Pogled Actual work ter vnašanje ur, ki nam vrne pravo stanje opravil ter projekta
 • Premaknimo preostali del opravila naprej do statusnega datuma
 • Posodobimo stanja opravil preko pogovornega okna Update tasks
 • Imejmo več Izhodišč oziroma Baseline-ov in jih primerjajmo
 • Prioriteta opravil in kako nam lahko pomaga pri izravnavanju virov
 • Pravilno uporabimo Effort driven opravila
 • Obris dela (Work contour) določimo za vsak vir in vsako opravilo posebej, lahko (Front loaded, Bell, Turtle…)
 • Določimo zunanje predhodnike opravila
 • Število delovnih dni med končnimi datumi opravil in zaključnimi roki (deadlines)
 • Spoznajmo katere stvari najbolj vplivajo na posamezno opravilo preko t.i. Task drivers
 • Naj posodobitev statusa opravil posodobi tudi status virov

  - Analiza projekta
 • PERT analiza
 • View table (variance, earned value)