Baku 2015

svetovanje, vzdrževanje in dodatne funkcionalnosti SharePoint online
Eurodesign CSC 2015