BELI OBROČ Slovenije

Spletna stran društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. www.beliobroc.si
Društvo Beli obroč Slovenije 2009