Delilnik stroškov

Aplikacija je sestavni del dokumentnega sistema, ki naročniku omogoča razdelitev vhodnih računov na posamezne zneske, potrjevanje in zavračanje razdelitev.
360 ECM d.o.o. 2008