Help Desk

Razvili smo program za Podporo uporabnikom (HelpDesk), preko katerega uporabniki podajajo vloge za pomoč. Sistem o novi vlogi obvesti administratorja in ko ta odpravi težavo, je uporabnik o tem obveščen. Uporabnik lahko rešitev potrdi ali zavrne, o slednjem je ponovno obveščen administrator.
Toyota-Adria 2009