Kongresi.NET (Kongo.net)

je novejša različica programa KOMPAS Kongresi, zasnovana v okolju .NET. Je tipa odjemalec/strežnik in omogoča kongresni operativi, da v bazo SQL Server vnese podatke o kongresu, možnih nastanitvah udeležencev, kongresnih in obkongresnih dejavnostih z opisi in cenami, zainteresirani bodoči udeleženci pa se lahko preko spletne strani na kongres prijavijo in izberejo objavljene nastanitve in dejavnosti po svoji želji.
Kompas d.d. 2005