Medis

namestitev in konfiguracija SharePoint 2013 in prilagoditve

Medis 2014