Migracija Root CA 2003 strežnika z MSCEP funkcionalnostjo na Root CA 2008 R2 z NDES funkcionalnostjo

Migracija Root CA 2003 strežnika z MSCEP funkcionalnostjo na Root CA 2008 R2 z NDES funkcionalnostjo
MNZ Policija 2011