MIZKŠ

Prilagoditve in izvedba dodatnih funkcionalnosti
Microsoft za o Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 2012