Mladinska knjiga

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala na SharePoint 2013 in osvežili grafično podobo portala.
Mladinska knjiga 2016