Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki Windows Server 2008 R2 (AD, Exchange 2010, Forefront TMG)

Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki Windows Server 2008 R2 (AD, Exchange 2010, Forefront TMG)
InTelCom 2012