Priprava okolja in procedur za delno avtomatizirano nadgradnjo računalnikov iz Windows XP na Windows 7

Priprava okolja in procedur za delno avtomatizirano nadgradnjo računalnikov iz Windows XP na Windows 7
Toyota Adria d.o.o. 2012