Priprava okolja na avtomatiziran vklop BitLocker zaščite na Windows 7 klientih

Priprava okolja na avtomatiziran vklop BitLocker zaščite na Windows 7 klientih
Xnet 2012