Rezervacije

Uredili smo podporo za Službena potovanja, odsotnosti, dopuste in rezervacijo skupnih prostor in virov. Uporabniki lahko na portalu oddajo ustrezno vlogo, ki jo v odobritev dobi njihov nadrejeni. Na koncu je o odločitvi nadrejenega uporabnik obveščen preko elektronske pošte.
Ministrstvo za kulturo 2009