Salus

Za SALUS, Ljubljana d. d. smo izdelali interni portal na platformi SharePoint 2013 s poudarkom na prikazu poročil poslovanja za vodstvo, ki se prikazujejo v obliki Excel tabel na določenem mestu na portalu.

Poleg poročil so bile razvite še nekatere dodatne funkcionalnosti, ki niso bile podprte OOTB.

SALUS, Ljubljana d.d. 2015