SP2010ADgroupMembers

Webpart za prikaz članov skupine aktivnega imenika kot odprtokodni projekt na codeplexu
Codeplex 2011