Studio Moderna

namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2010 gruče strežnikov in nadgradnja Microsoft Office SharePoint Server 2007.
Studio Moderna 2011