Toyota Kaizen

Izdelava sistema za oddajanje predlogov za izboljšave v podjetju.
Toyota Adria d.o.o. 2010