Trimo

Za naročnika smo izvedli dograditev SP funkcionalnosti, ki jim omogoča vnos in urejanje referenc, ki so prikazane na spletni strani.
Trimo 2016