Univerza

Postavitev SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani.
Univerza v Ljubljani 2010