Virtualizacija fizične infrastrukture na MS Windows Server 2008 R2 s Hyper-V vlogo v okolju s 15 strežniki (100 uporabnikov).

Virtualizacija fizične infrastrukture na MS Windows Server 2008 R2 s Hyper-V vlogo v okolju s 15 strežniki (100 uporabnikov).
Toyota Adria d.o.o. 2010