Voditelji in VHF

Sprememba obstoječe aplikacije Voditelji in VHF na način, da omogoča črpanje podatkov iz podatkovne baze Microsoft SQL strežnik 2005.
Ministrstvo za promet, Uprava za pomorstvo 2007