Vzpostavitev sistema kriptiranja podatkov z uporabo v Windows 7 vgrajeno funkcionalnostjo BitLocker

Vzpostavitev sistema kriptiranja podatkov z uporabo v Windows 7 vgrajeno funkcionalnostjo BitLocker
Banka Koper d.d. 2012