ArhBet

Aplikacija je namenjena obdelovanju podatkov v betonarnah in izdajanju napotnic ter izpisu mesečnih poročil.
Alsing d.o.o. 2008