SM

nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013

 

Studio Moderna 2014