Spletnica

Po naročnikovih zahtevah smo oblikovali Glavne strani (Master Page), da izgled portala ustreza CGP-ju podjetja.
Kapitalska družba d. d. 2008